МАЛЬТІЙСЬКА СЛУЖБА ДОПОМОГИ

Івано-Франківськ

Збереження віри та допомога потребуючим

Діяльність

ПЕРША ДОПОМОГА – Розвиток системи добровільної рятувальної медичної служби на Україні.

Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках, катастрофах, стихійних лихах, аваріях тощо це – обов'язок кожного.

Закон загалом покладає на всіх громадян України, які досягли 16 років, іноземних громадян та осіб без громадянства обов'язок надавати невідкладну допомогу особам, які перебувають у загрозливому для їх життя і здоров'я стані. Ненадання допомоги, в залежності від важкості тілесних ушкоджень, які настали в наслідок таких дій, карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

На шляху руху до європейських цінностей перед кожним українцем зараз стоїть завдання активного включення в побудову громадянського суспільства. Переживаючи усі події сьогодення, як ніколи усвідомлюємо вартість людського життя і здоров’я, а також свою відповідальність за те, що відбувається довкола. Важливою є активна життєва позиція кожного з нас відповідно до суспільної потреби, а також включення в добровільну громадську діяльність.

У 2015 році Мальтійська Служба Допомоги разом з Суверенним Мальтійським Орденом в Польщі, польською Мальтійською Службою Медичною у рамках програми польського співробітництва розвитку Міністерства Закордонних Справ Польщі розпочала проект Розвиток системи добровільної рятувальної медичної служби на Україні. Даний проект дає можливість залучення до суспільно-корисної справи шляхом підготовки та функціонування груп волонтерів-рятувальників.

Навчання волонтерів-рятувальників здійснюється за такими напрямами:

  • навчання з кваліфікованої першої допомоги;
  • перша допомога для вагітних, дітей та неповносправних;
  • вишкіл лідерів для волонтерських груп.

 

В Україні (Київ, Львів і Івано-Франківськ) створено 10 4-особових рятувальних груп, що можуть діяти самостійно або у більших колективах. Кожна рятувальна четвірка оснащена рятувальними рюкзаками, аптечками, раціями, дошкою та м’якими ношами для транспортування потерпілих. Рятувальники можуть надавати допомогу в надзвичайних ситуаціях, забезпечувати супровід публічних подій і навчання з першої допомоги.